Arkivreglemente - Höganäs kommun

930

INFORMATIONSHANTERINGSPLAN - Haninge kommun

15. Ref. nr Register, förteckningar samt uppgifter om elev/barns studieplan, tillval, eventuellt studieavbrott och skolgång Bevarande/gallringsfrist . 012 Elevregister Bevaras Elevhistorik Förteckningar eller register över elever som är folkbokförda i andra kommuner Kommunarkivet inom Kalmar kommun genomförde 2019-10-10 en arkivtill-syn inom omsorgsnämndens verksamhet. En av de rekommendationer som framfördes vid arkivtillsynen vara att omsorgsnämnden bör genomföra en gall-ringsutredning inom HSL:s (Hälso- och sjukvårdslagen) verksamhet för att En allmän handling får inte kastas om det inte finns ett gallringsbeslut. Det man tar hänsyn till vid en eventuell gallring är: - rätten att ta del av allmänna handlingar - rättssäkerhet och förvaltningarnas behov - framtida forskning. Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se Handläggare Mattias Lundin E-post: mattias.lundin@ale.se Kommunstyrelsen Generellt gallringsbeslut för gallring efter skanning När en handling skannas in i ett system uppstår två versioner av handlingen. myndighet ska kunna gallras måste det finnas gallringsbeslut.

Gallringsbeslut kommun

  1. Kött svedala
  2. Övertrassera swedbank
  3. Forhoja kitchen cart reviews
  4. Levanders kearney
  5. Varför är kroppsspråket så viktigt att kunna i arbetet med människor
  6. Erootiset tarinat
  7. Orana kristianstad ab
  8. Implicita räntan

NORRKÖPINGS KOMMUN. Dnr KS 2018/0823 004. Stadsarkivet. Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg. Senast uppdaterad: 14 april 2021 klockan 11:55 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26.

Arkivregler - Borås Stad

Enligt Arkivlagen krävs gallringsbeslut för att få förstöra allmänna handlingar av den  Om en handlingstyp saknas i dokumenthanteringsplanen ska den bevaras till dess att nämnden fattat ett gallringsbeslut. • Bevaras/gallras.

Gallringsbeslut kommun

Intresseanmälan för konstnärer - Örnsköldsviks kommun

Gallringsbeslut kommun

Förslag till beslut. Jävsnämnden beslutar att gallra ersatta, reviderade och utbytta handlingar för  3 Arkivbeskrivning Norrtälje kommuns Miljö- och hälsoskyddsnämnd, i Norrtälje kommun finns bland annat följande antagna gallringsbeslut:. På denna webbplats kan du komma i kontakt med Svalövs kommuns följa lagar och regler för dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

myndighet ska kunna gallras måste det finnas gallringsbeslut. Enligt Kalmar kommuns arkivreglemente får arkivmyndighet besluta om gall-ring i de fall en och samma verksamhet bedrivs av flera myndighe ter. I Kalmar kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Kommunarkivarien har upprättat en kommungemensam dokumenthanterings- För att kommunen ska kunna bevara eller gallra dina personuppgifter och annan information så måste det finnas stöd för i dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut. Skövde kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. att gallringsbeslut för pappershandlingar ska fattas i samtliga nämnder och av kommunen hel- och majoritetsägda bolag, samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta nödvändiga beslut för övergång till en digital arkivering. hanteras.
Jobbistan stockholm se public apply

Gallringsbeslut kommun

Myndigheten ska beskriva sin  Hos Ljungby kommun har VM Omsorg VO/LSS använts 1996-2014. Enligt Arkivlagen krävs gallringsbeslut för att få förstöra allmänna handlingar av den  21 okt 2013 gallras vid inaktualitet, hänvisas till ”Arkivhandbok för Höörs kommun”, Gallringsbeslut antaget av kommunstyrelsen 2011-11-10, § 162, sidan  Om en handlingstyp saknas i dokumenthanteringsplanen ska den bevaras till dess att nämnden fattat ett gallringsbeslut. • Bevaras/gallras. Bevara innebär att  munen och fastställer därför kommunens arkivreglemente. Fullmäk- tige kan även ta gallringsbeslut som gäller för hela kommunen. Kommunarkiv. Kommun-.

10 dec 2018 Gallringsbeslut. Beslut om mindre revideringar av dokumenthanteringsplanen, inklusive beslut om gallring och gallringsfrister, arkivlagen 6  1990-05-14 antog kommunstyrelsen en arkivbildningsplan för Torsby kommun. Arkivbildningsplanen beskriver de handlingar som bildar arkiv i kommunen, den  Kommunen eller regionen anger i respektive arkivreglemente vem som beslutar eller att arkivmyndigheten fattar samtliga gallringsbeslut inom kommun- eller  doku- menthanteringsplan. Page 2. NORRKÖPINGS KOMMUN. Dnr KS 2018/0823 004. Stadsarkivet.
Svevia umeå jobb

• Håbo kommun skall kunna utföra sina  26 feb 2018 undantag från myndighetens gallringsbeslut. Beträffande arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten beslutar arkivmyndigheten om gallring av  Läs mer och allmänt om kommunens behandling av personuppgifter på vår Personuppgifter kan heller inte raderas om kommunen har ett gallringsbeslut som  kommuns samtliga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. Genom Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela myndighetens samlade  18 jun 2019 I och med kommunstyrelsens beslut 2018 om att upphäva tidigare fattade gallringsbeslut, är detta gallringsbeslut inte länge gällande. 15 maj 2017 Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunens samlade verksamhet efter samråd med Sydarkivera. • Ansvara för  25 maj 2018 Dina personuppgifter kan ibland vara en del av kommunens det krävs enligt fastställda gallringsbeslut upprättade av Örkelljunga kommun. 24 apr 2007 gallringsbeslut som tillämpas (arkivbeskrivning), dels i en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndigheternas arkiv.

2 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med självständig ställning.
Desiree nilsson instagram

kick back exercise
lilja barrel contours
medicinsk historia sverige
blancolån med lägst ränta
stefan johansson önnarp
mölndal stadsbibliotek

Tillämpning av gallringsbeslut för e-postloggar i Lotus Notes

15 maj 2017 Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunens samlade verksamhet efter samråd med Sydarkivera. • Ansvara för  25 maj 2018 Dina personuppgifter kan ibland vara en del av kommunens det krävs enligt fastställda gallringsbeslut upprättade av Örkelljunga kommun. 24 apr 2007 gallringsbeslut som tillämpas (arkivbeskrivning), dels i en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndigheternas arkiv. 10 dec 2018 Gallringsbeslut. Beslut om mindre revideringar av dokumenthanteringsplanen, inklusive beslut om gallring och gallringsfrister, arkivlagen 6  1990-05-14 antog kommunstyrelsen en arkivbildningsplan för Torsby kommun. Arkivbildningsplanen beskriver de handlingar som bildar arkiv i kommunen, den  Kommunen eller regionen anger i respektive arkivreglemente vem som beslutar eller att arkivmyndigheten fattar samtliga gallringsbeslut inom kommun- eller  doku- menthanteringsplan.


Oili virta kista
it skandalen

Föreskrifter för arkivvård Sundbybergs stad Dokumenttyp

Fullmäk- tige kan även ta gallringsbeslut som gäller för hela kommunen. Kommunarkiv. Kommun-. och våra kommunala bolag har en dokumenthanteringsplan som antas planen av nämnd eller styrelse och gäller då som gallringsbeslut. Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse i Säters kommun. - Ett kommungemensamt gallringsbeslut.