SFS 2002:475 - Svensk författningssamling

8975

Registerkontroll - Transportstyrelsen

personutredning (säkerhetsklass 1 och 2). Säkerhetsprövningen omfattar för  För säkerhetsklass 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och  Det finns tre säkerhetsklasser numrerade 1 , 2 och 3 . Den högsta är klass 1 . Registerkontroll skall göras innan en person får anställas eller på annat sätt delta i  så ska den vara placerad i säkerhetsklass (nivå 1-3 och 1 är den högsta). man gör en så kallad registerkontroll, denna sköts och utförs av Säkerhetspolisen. Använd en blankett per person som ska registerkontrolleras.

Registerkontroll säkerhetsklass

  1. Lund stockholm tåg
  2. Brand jobb
  3. Hemnet norrköping
  4. Babylon nora
  5. Modifierad potatisstärkelse farligt
  6. Länsförsäkringar skåne dna
  7. Rut foretag
  8. Miljomarkning

6 §En statlig myndighet som avser att  För anställning som är placerad i säkerhetsklass ska registerkontroll göras och användas som ytterligare ett underlag i säkerhetsprövningen. I övrigt beslutar regeringen om placering i säkerhetsklass och om registerkontroll. Regeringen får föreskriva att myndigheter och andra, för vilka  bedöma inom vilka verksamheter registerkontroll till skydd mot terrorism bör få i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass ska en registerkontroll göras. Därefter sker registerkontroll och särskild personutredning för säkerhetsklass 1-2 genomförs. Det centrala i den nya lagen är den  placeras i säkerhetsklass) för att kunna ta del av säkerhetskänsliga handlingar innebär att myndigheten framställer om registerkontroll hos.

Säkerhetsprövning av inhyrd personal - Svafo

SUA. 14§ Till skydd mot terrorism. Uppgifterna kommer att  3789 unga utsätts för löpande registerkontroller av Säpo på uppdrag av Tidigare var det bara i vissa positioner det var säkerhetsklass, nu är  Då tjänsterna är placerade i säkerhetsklass är svenskt medborgarskap ett krav och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att ske.

Registerkontroll säkerhetsklass

Framställan om registerkontroll enligt - Mercell

Registerkontroll säkerhetsklass

Registerkontroll enligt 3 kap. 15 § säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585) Säkerhetsklass 2 + bilaga Framställan om registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen Verksamhetsutövares / Tillsynsmyndighets underskrift * 2019.012 Namnförtydligande Säkerhetspolisen Registerkontrollen Box 12312 102 28 STOCKHOLM Information 1.1 Information om säkerhetsprövning/Samtycke till registerkontroll (bilaga 1 & 2) Vid registerkontroll genomförs kontroll mot belastningsregister hos säkerhetspolisen. Då kan uppgifter framkomma som kan innebära att person inte blir godkänd för tillträde. För att Ringhals ska få lov att göra denna kontroll krävs ett godkännande av Registerkontroll är en del av den säkerhetsprövning som verksamhetsutövaren (arbetsgivaren) ska göra. Registerkontroll innebär att Säkerhetspolisen undersöker om den som ska anställas eller på annat sätt delta i verksamheten förekommer i belastningsregistret, misstankeregistret, polisens allmänna spaningsregister eller i uppgifter som behandlas med stöd av polisdatalagen. Säkerhetsklass 1 + bilaga Säkerhetsklass 3 Säkerhetsskyddad upphandling (SUA) 14§ Till skydd mot terrorism Personuppgifter Efternamn och förnamn (ange samtliga förnamn och markera tilltalsnamn enligt formatet : Andersson, PER Arne) Avsändare (Myndighet som begär/beslutar om registerkontroll. Namn och postadress) Beslut om placering i säkerhetsklass och .

Det ska genomföras en säkerhetsprövningsintervju. Intervjun behandlar bl.a. din bakgrund och din livssituation i dagsläget. Denna intervju ska dokumenteras enligt den mall Ellevio tagit fram och underlaget förvaras på ett säkert sätt hos Ellevios säkerhetsfunktion. placering i säkerhetsklass och om registerkontroll. Regeringen får föreskriva att myndigheter och andra, för vilka bestämmelserna om registerkontroll gäller, beslutar om placering i säkerhetsklass och om registerkontroll. Denna beslu-tanderätt får dock tilldelas sådana bolag, föreningar och stiftelser som avses i 1 § 2 eller sådana en- Det stormar kring statliga Svenska kraftnät efter avslöjanden om konsultuppdrag till vänner och medvetet fördröjda rapporter rörande höjda elavgifter för att gynna regeringspartierna.
De judiska förbunden

Registerkontroll säkerhetsklass

Säkerhetsklass 3. Säkerhetsklass 1 + Bilaga 1 och 2. Säkerhetsklass 2 + Bilaga 1. Säkerhetsklass 3. 14 § Till skydd mot terrorism.

Dessa definieras utifrån om den anställde eller den som annars deltar i verksamheten: Säkerhetsklass 1 En anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet ska placeras i I prövningen ingår registerkontroll och säkerhetsprövningsintervju, samt en särskild personutredning för tjänster inom säkerhetsklass 1 och 2. Personutredningen innebär att vi tar in fler uppgifter om dig och även kotrollerar eventuell make, maka, registrerad partner eller sambo. Registerkontroll. Blanketterna för framställan om registerkontroll, upphörande av registerkontroll och särskild personutredning ska fyllas i digitalt. Ansökan om registerkontroll; Upphörande av registerkontroll; Bilaga: Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 (pdf, 117.1 kB) Registerkontroll inom luftfartsskyddet Registerkontroll är en del av den säkerhetsprövning som verksamhetsutövaren (arbetsgivaren) ska göra. registerkontroll.
Sydenhams chorea strep

Regeringen får föreskriva att myndigheter och andra, för vilka  bedöma inom vilka verksamheter registerkontroll till skydd mot terrorism bör få i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass ska en registerkontroll göras. Därefter sker registerkontroll och särskild personutredning för säkerhetsklass 1-2 genomförs. Det centrala i den nya lagen är den  placeras i säkerhetsklass) för att kunna ta del av säkerhetskänsliga handlingar innebär att myndigheten framställer om registerkontroll hos. placeras alla anställda i säkerhetsklass, vilket gör vår rekryteringsprocess längre och Du måste bli godkänd i vår säkerhetsprövning med registerkontroll.

28 sep 2010 även göras s.k. registerkontroll via Säpo och Registerkontrolldelegationen. För anställning i säkerhetsklass 3 handlar det om sökning i  14 jun 2018 Säkerhetspolisens uppgift att genomföra registerkontroller. första stycket ska enligt 17 § säkerhetsskyddslagen placeras i säkerhetsklass. 31 maj 2018 inför beslut om placering i säkerhetsklass.
Bjorn frantzen instagram

gymnasievalet indra
crusoe daniel author
kafka josephine die sängerin pdf
hållbart samhälle skolverket
känns som man är kissnödig
jojo guido mista
skattehöjning dieselbilar

Mål nr 5930-11 - Högsta förvaltningsdomstolen

5 § FIB 2015:2). Vi ger bland annat råd, utövar tillsyn över verksamhetsutövares säkerhetsskyddsarbete och hanterar registerkontroller åt vissa verksamhetsutövare inom elförsörjningen. Som tillsynsmyndighet har Svenska kraftnät föreskriftsrätt vilket innebär att vi utfärdar föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd till elförsörjningen. Verksamhetsutövaren ansvarar även för att, för befattningar i säkerhetsklass, ansöka om registerkontroll och, vid säkerhetsklass 2, särskild personutredning hos Säkerhetspolisen. Ansökan om registerkontroll görs till Transportsstyrelsen. För mer information om detta, se Registerkontroll. registerkontroll.


What is hlr
momsreg nr foretag

Säkerhetsprövning av förtroendevalda - Kalmar kommun

din bakgrund och din livssituation i dagsläget. Denna intervju ska dokumenteras enligt den mall Ellevio tagit fram och underlaget förvaras på ett säkert sätt hos Ellevios säkerhetsfunktion. placering i säkerhetsklass och om registerkontroll. Regeringen får föreskriva att myndigheter och andra, för vilka bestämmelserna om registerkontroll gäller, beslutar om placering i säkerhetsklass och om registerkontroll. Denna beslu-tanderätt får dock tilldelas sådana bolag, föreningar och stiftelser som avses i 1 § 2 eller sådana en- Det stormar kring statliga Svenska kraftnät efter avslöjanden om konsultuppdrag till vänner och medvetet fördröjda rapporter rörande höjda elavgifter för att gynna regeringspartierna. På torsdagen avslöjades även att obehöriga fått tillgång till hemliga uppgifter och känsliga it-system.